Anteckningar om att transitionera i Sverige

tags: trans rights
Last updated on .

Min tidslinje

För att få tillgång till könsbekräftande vård eller att ändra sitt juridiska kön i Sverige måste man ha en diagnos, som man får via en utredningsprocess. Själva processen är notoriskt ogenomskinlig och bryåkratisk, så här är min n=1 datapunkt för hur den såg ut för mig. Jag har inkluderat mina födelsedagar för att illustrera hur det går att spendera en rejäl portion av sitt liv med att vänta.

gantt dateFormat YYYY-MM-DD axisFormat %b %y Skicka remiss :done, prework, 2018-11-28,2019-09-02 Kuratorsutredning :done, kur, 2020-10-21, 2021-01-26 Psykologutredning :done, psyk, 2021-11-16, 2022-01-25 Diagnos :done, diag, 2022-10-03, 2022-10-05 Behandling med hormoner : beh, 2022-11-24, 2022-11-26 Vänta på juridiskt kön : jurk, 2022-03-21, 720d section Resten av livet Fyller 30 : 2018-11-25,2018-11-30 Fyller 31 : 2019-11-25,2019-11-30 Fyller 32 : 2020-11-25,2020-11-30 Fyller 33 : 2021-11-25,2021-11-30 Fyller 34 : 2022-11-25,2022-11-30 Fyller 35 : 2023-11-25,2023-11-30 Fyller 35 : 2024-11-25,2024-11-30 Doktorand : phd, 2019-10-01, 2024-12-01